A continuació podeu consultar els projectes premiats al curs 2008-2009:

 

Els valors de la natura a 0-3 anysEls valors de la natura a 0-3 anys

El futur del planeta passa pel respecte als recursos naturals que ofereix la terra. La nostra tasca com educadors és respectar aquests bens preuats i sensibilitzar als infants i les seves famílies que és tasca de tots vetllar i millorar el medi ambient.

La nostra proposta educativa es basa en que els infants descobreixin que la natura està present tot l'any i en les diferents situacions: activitats quotidianes, de relació amb les famílies, d'experimentació, de llenguatge, de descoberta de l'entorn,…

Veure el Projecte (Arxiu PDF, 8.3 MB)Aina ColorainaAina Coloraina

El que es pretén amb aquest projecte és elaborar una col·lecció de contes relacionats amb els noms de les classes i amb el nom de l'escola. La idea és crear un personatge que actuarà com a fil conductor de tota la història, a través d'uns contes.

Aquesta proposta no pretén que el treball dels contes es redueixi a cada classe. La idea és que es pugui fer extensible a totes les famílies i a les escoles bressol que estiguin interessades en aquest material ja que el contingut d'aquest és molt adequat per l'etapa 0-3

Veure el Projecte (Fitxer PDF, 4.4 MB)