Què és un LED?

Un LED (de l'anglès light-emitting diode, o díode emissor de llum) és una font de llum artificial que es connecta a la xarxa elèctrica. Està constituït per un material semiconductor que, per efecte de la electroluminescència, allibera energia en forma de llum quan s'aplica un voltatge adequat als terminals. El color de la llum emesa depèn de les característiques de l'semiconductor. Els LEDs són normalment petits (menys d'1 mm²) i se solen combinar amb càpsules o components òptics per configurar un patró de radiació apropiat.

Els primers LEDs es van fabricar el 1962 i emetien llum infraroja (no visible) de baixa intensitat. Trenta anys després, el 1994, Nakamura, Akasaki i Amano (Premi Nobel de Física 2014) aconsegueixen el LED blau d'alta potència que va obrir el camí cap al desenvolupament de l'LED blanc i la seva àmplia difusió en tots els àmbits d'aplicació. Els LEDs moderns permeten cobrir l'espectre de llum visible, l'ultraviolat i l'infraroig, arribant a aconseguir lluminositats molt altes. S'utilitzen en la il·luminació ambiental i les pantalles de visualització. La seva elevada velocitat de commutació permet aplicar-los en les tecnologies avançades de les comunicacions.

Ofereixen molts avantatges sobre les fonts tradicionals de llum incandescent o fluorescent: menor consum d'energia, vida útil més llarga, robustesa física, més petits i varietat cromàtica. Dins de l'espectre visible, es poden fabricar de molt diversos colors de manera ben definida i controlada; en el cas de LEDs multicolors, és possible modificar el color de la llum emesa ràpidament.

Els LEDs s'utilitzen en totes les àrees tecnològiques actuals: la Bioenginyeria, la Medicina i la Sanitat, la nanotecnologia i la computació quàntica, els dispositius electrònics o la il·luminació en recintes difícils i subterranis, etc. Entre els més populars hi ha la retroiluminació de pantalles de televisió i ordinador, així com de dispositius mòbils, la llum de navegació dels avions, els fars davanters dels vehicles, els anuncis publicitaris, la il·luminació en general, els semàfors i la senyalització de trànsit, les llums de llampades i els papers lluminosos de paret.

Els llums LED s'utilitzen per a la il·luminació dels habitatges, amb costos similars a les làmpades compactes fluorescents i majors eficiències energètiques. S'ha avançat perquè la seva eliminació com rebuig provoqui menys impacte ambiental.