Les accions que es duen a terme des de Terrassa es poden dividir en dos grans blocs: cicles d'activitats de sensibilització ciutadana i projectes de cooperació al desenvolupament.

Doctora atenent a una pacient a Somàlia

Aquests darrers es realitzen gràcies a la participació de Terrassa en xarxes de municipis del Nord i del Sud, o canalitzats a través de les entitats solidàries locals. Es col·labora també amb iniciatives d'ajuda humanitària per pal·liar catàstrofes naturals i es fomenta la relació amb els municipis amb els quals s'està agermanat.