Des d'Emprenedoria facilitem informació i fem seguiment d'alguns programes de suport a les persones emprenedores que ens semblen útils, tan per qui està engegant un projecte com per qui vol consolidar-lo o millorar-lo en algun aspecte específic:

 

Mentoring

Mentoring té com a finalitat ajudar a les persones treballadores autònomes i microempreses de la província de Barcelona a fer posar en marxa un negoci, créixer o fer canvis en la seva empresa.

Les persones emprenedores que participen del programa reben:

  • Assessorament i acompanyament.
  • Una diagnosi de la situació de la seva empresa.
  • Una avaluació de les diferents alternatives d'actuació.
  • Finalment, l'elaboració d'un pla d'acció.

Les entitats beneficiàries poden ser persones autònomes, microempreses i entitats d'economia social de qualsevol sector, amb el negoci en marxa i amb perspectives de futur. Han de ser receptives i tenir actitud de deixar-se ajudar.

Les persones mentores son empresàries i/o directives. Tenen experiència en gestió, visió global de negoci, voluntat d'ajudar i disponibilitat de temps.

Un cop assignades les parelles d'empresa-persona mentora,es realitza el seguiment amb reunions presencials o en línia setmanals o quinzennals durant un període de 6 mesos i d'acord amb les necessitats de les dues parts.

Mentoring és un programa de la Diputació de Barcelona amb la col·laboració de la Fundació Autoocupació i l'Ajuntament de Terrassa. No és un programa permanent.

Si tens dubtes, pots adreçar-te a la bústia [email protected]. Més informació a la Fundació Privada per a la Promoció de l'Autoocupació de Catalunya i a la Diputació de Barcelona. Consulta el calendari de sesions mensuals informatives, tant si ets una empresa interessada a rebre mentoria com si tens interès a fer voluntariat empresarial.

Sol·licita la participació al programa de mentoria. Les places per accedir-hi són limitades i les sol·licituds s'atendran per ordre d'inscripció.

 

Apadrinament cooperatiu

Iniciativa de mentories entre cooperatives federades a la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya, promovent així el suport mutu, la transmissió de valors cooperatius i la consolidació de les cooperatives de nova creació. Dirigit tan a cooperatives de recent creació com a cooperatives en fase avançada de constitució.

El programa ofereix la oportunitat de rebre valuoses aportacions de cooperatives experimentades.

Podreu resoldre problemàtiques i dubtes sobre:

  • La posada en marxa de la cooperativa
  • L'àmbit societari
  • Aspectes empresarials del dia a dia

Es fan trobades telemàtiques entre una i dues vegades al mes. El programa té una durada de 6 mesos prorrogables 6 mesos més.

Des del Servei d'Emprenedoria i Economia Social fem difusió i seguiment de les cooperatives de Terrassa que hi participen. Més informació a la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya.

Sol·licita la participació al programa d'apadrinament cooperatiu. És requisit ser cooperativa federada. Consulta com federar-te.

 

Networking

Oferim de manera periòdica espais d'aprenentatge compartit en dues línies:

  • Espais de trobada adreçat a projectes emprenedors en fase de creació de qualsevol àmbit. Ens trobarem per compartir eines i resoldre dubtes en el procés de creació i construcció d'una idea emprenedoria.
  • Empreses i entitats de l'economia social. Espai dissenyat per treballar i enfortir les empreses i entitats que ja estan en funcionament i necessiten millorar algun àmbit concret, fer xarxa i intercooperar.

 

Programa 30 Plus

Programa d'inserció laboral per a persones en situació d'atur, de 30 anys o més, preferentment majors de 45 anys i persones aturades de llarga durada.

Es subvenciona una part dels costos laborals per a contractacions d'entre 6 i 9 mesos. 

A més s'imparteix formació i adquisició de competències vinculades i necessàries per ocupar un determinat lloc de treball i orientació i acompanyament en el procés de contractació i formació.

Les sol·licituds de les ajudes es poden enviar directament a [email protected]. Més informació al Servei d'Ocupació de l'Ajuntament de Terrassa.

 

Amb el suport de: