AGENDA ESCOLAR EUROPEA

La Diputació de Barcelona, a través de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat, i amb la col·laboració del Servei de Medi Ambient i Sostenibilitat de l'Ajuntament de Terrassa, publica cada curs escolar l'Agenda Escolar del Medi Ambient i el Desenvolupament per als alumnes de secundària. L'objectiu de l'agenda és que els alumnes prenguin consciència de la realitat i fomentin un sentit crític que es manifesti en conductes cada cop més sostenibles.

Es trametrà a tots els centre educatius de secundària una carta durant el 1r trimestre del curs 2018/2019 per poder sol·licitar les agendes per al curs vinent ( 2019/2020 ).