La sala de revistes i música de la Biblioteca Central disposa d'una lupa televisió que permet ampliar el text de qualsevol tipus de document i veure'l en pantalla. És un lupa electrònica que augmenta la mida del document que es posa a sota i permet treballar amb contrastos segons la necessitat individual de la persona i navegar pel document mentre es llegeix.

Serveis per a persones amb discapacitat visual

També disposa d'un ordinador amb un programari especial per a persones invidents o amb visió reduïda, el JAWS (acrònim de Job Access WithSpeech) que permet l'accés al contingut de la pantalla perquè converteix el text en so, de manera que els usuaris i usuàries poden navegar sense veure-hi.

I del programa Zoomtext, que augmenta la mida del text que es veu en pantalla. Per poder garantir la seva disponibilitat es recomana reservar hora.

Totes les biblioteques disposen de fons documental específic: