A qui s'ofereix
A la ciutadania en general i en especial a aquelles comunitats amb característiques socioeconòmiques d'alt risc social. 

Objectius
Les comunitats veïnals són enteses com el nucli bàsic de la convivència als barris i davant el context social de crisi actual, el Servei de Suport a Comunitats Veïnals té la missió d'enfortir la cohesió social mitjançant la detecció, intervenció i dinamització a les comunitats veïnals.  L'objectiu del Servei és promoure un entorn favorable per a la millora de la convivència de les comunitats veïnals de la ciutat de Terrassa a través de:

  • Informar sobre les normes bàsiques (tant a efectes de deures com de drets) sota el marc  de la Llei de Propietat Horitzontal
  • Donar suport directe al veïnat per resoldre incidències relacionades amb la gestió de la comunitat i de relació entre el veïnat
  • Facilitar eines personals i col•lectives per a què el veïnat tingui capacitat d'autogestió per resoldre les incidències pròpies de la comunitat.
  • Promoure espais de trobada per dinamitzar les relacions entre el veïnat i fomentar la creació de xarxa social