Il·lustració de dues persones usuàries d'audiòfons

 

L'Ajuntament de Terrassa commemora la Setmana de l'Audició, que té lloc entre el 25 de febrer, Dia Mundial de l'Implant Coclear, i el 3 de març,  Dia Mundial de l'Audició.

L'objectiu és fer visibles les persones amb discapacitat auditiva i donar a conèixer els recursos existents per facilitar una comunicació més accessible, com ara els bucles magnètics o el subtitolat.

Bucles magnètics

Els bucles magnètics són uns aparells que redueixen el soroll de fons i milloren l'audició de les persones usuàries d'audiòfons o implant coclear.

Terrassa compta amb una vintena d'espais municipals equipats amb bucle magnètic, incloent oficines d'atenció ciutadana, equipaments turístics i culturals i serveis municipals. A més, l'Ajuntament disposa d'un servei de préstec gratuït per cobrir necessitats de suport temporals a qualsevol espai i situació, com ara una reunió, una entrevista, una xerrada o una visita guiada.

La pèrdua auditiva

Segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística, més d'1 milió de persones a Espanya tenen una discapacitat auditiva, de les quals el 97% es comunica de manera oral. A més, es calcula que 1 de cada 4 persones perden audició amb l'edat, tot i que moltes persones grans mai es diagnostiquen ni utilitzen cap solució d'accessibilitat per recuperar la qualitat de vida i la capacitat de comunicació.

La solució més estesa són els audiòfons, però hi ha persones amb sordesa profunda que no assoleixen prou audició amb el seu ús. En aquest cas, moltes d'elles poden utilitzar com a alternativa un implant coclear. És un petit dispositiu electrònic que té una part externa i una part interna, implantable amb cirurgia, que transforma les senyals acústiques en senyals elèctriques que estimulen el nervi auditiu. Més de mig milió de persones arreu del món fan servir implant coclear.

Programació 2023

Més informació