Integrar l'educació per a la sostenibilitat en la cultura i la vida de l'escola no és un projecte més. És un dels majors reptes que tenim plantejats per participar, també des de l'escola, en la construcció de comunitats sostenibles. És una nova manera de pensar, un enfocament compartit del desenvolupament de l'escola i la seva millora.

L'aprenentatge per a la sostenibilitat no és un nou programa o línia transversal; és el nucli, l'essència ètica de l'activitat de la comunitat escolar que ajuda a gent de totes les edats a comprendre millor el món.

En realitat, aprendre per a la sostenibilitat constitueix una forma de viatjar més que una destinació determinat al qual arribar. Dit d'una altra manera, aquest viatge d'aprenentatge té destinació però no final, sempre podem seguir aprenent per acostar-nos més a la sostenibilitat de l'escola i la comunitat.