Et presentarem els recursos i eines disponibles per a acompanyar-te a emprendre a Terrassa.

  • Data i horaris: tots els dimarts de l'any, de 10 h a 12 h.
  • Format: virtual a través de la plataforma Microsoft TEAMS.
  • Objectiu: donar a conèixer les qüestions bàsiques a tenir en compte abans de crear una empresa i informar dels serveis municipals a l'abast de les persones emprenedores.
  • Resum dels continguts:
  1. Què oferim des del Servei d'Emprenedoria i Economia Social.
  2. Altres serveis de l'Ajuntament de suport al desenvolupament de l'activitat econòmica.
  3. Bonificacions, ajudes i subvencions
  4. Finançament
  5. Economia Social

Inscripcions | Material del taller | Presentació online

 

Si ets una entitat, un col·lectiu o un centre pots sol·licitar aquest taller a la carta a través del correu electrònic: [email protected].