Logotip de la Taula local de Capacitats Diverses i Accessibilitat

La Taula local de Capacitats Diverses i Accessibilitat és un espai de participació i decisió. Està formada per representants d'entitats del sector de la discapacitat, per grups municipals representats al Ple de l'Ajuntament, i per serveis municipals.

Quines funcions té la Taula?

Autor pictograma: Sergio Palao Procedència: ARASAAC Llicència: CC (BY-NC-SA)

  • Recollir totes les sensibilitats i necessitats dels col·lectius de persones amb capacitats diverses.
  • Treballar per a la visualització i normalització de les persones amb capacitats diverses a la ciutat.
  • Controlar i validar el compliment del Pla local d'Atenció a les Capacitats Diverses i a l'Accessibilitat.

Com s'organitza?

Autor pictograma: Sergio Palao Procedència: ARASAAC Llicència: CC (BY-NC-SA)

  • Reunions plenàries: El plenari agrupa periòdicament tots els integrants de la Taula. Coordina l'acció global duta a terme en el marc del Pla local d'Atenció a les Capacitats Diverses i l'Accessibilitat. 
  • Grups de treball: Les entitats s'agrupen en comissions de treball flexibles per desenvolupar accions del Pla. 

Més informació: