Logotip de la Taula local de Capacitats Diverses i Accessibilitat

La Taula local de Capacitats Diverses i Accessibilitat és un espai de participació i decisió. Està formada per representants d'entitats del sector de la discapacitat, per grups municipals representats al Ple de l'Ajuntament, i per serveis municipals.

Quines funcions té la Taula?

Autor pictograma: Sergio Palao Procedència: ARASAAC Llicència: CC (BY-NC-SA)

  • Recollir totes les sensibilitats i necessitats dels col·lectius de persones amb capacitats diverses.
  • Treballar per a la visualització i normalització de les persones amb capacitats diverses a la ciutat.
  • Impulsar projectes i campanyes de sensibilització, conjuntament amb entitats i serveis municipals.

Com s'organitza?

Autor pictograma: Sergio Palao Procedència: ARASAAC Llicència: CC (BY-NC-SA)

  • Reunions plenàries: El plenari agrupa periòdicament tots els integrants de la Taula amb els objectius de fomentar la participació dels diferents actors vinculats a les capacitats diverses que intervenen al territori, representar totes les discapacitats i impulsar el treball en xarxa i  transversal.
  • Grups de treball: Les entitats s'agrupen en comissions de treball flexibles.

Més informació