Terrassa Aprèn és el projecte que l'Ajuntament de Terrassa posa en marxa per implicar tota la ciutat en l'educació com a motor de canvi i progrés social, creant dinàmiques de col·laboració permanents entre tots els agents. La iniciativa parteix de la necessitat d'actualitzar el Projecte Educatiu de Ciutat de Terrassa (TPEC) de 2002, integrant noves perspectives i adaptant-se al panorama actual.

El projecte s'està desenvolupant a partir d'un procés participatiu que implica professionals de l'educació, serveis públics, entitats, empreses, famílies i tota la ciutadania. Al gener de 2022 va tenir lloc una jornada tècnica amb mig centenar de professionals de l'Ajuntament (veure document de resum) i al març, una segona trobada amb les entitats de la Xarxa Terrassa Educa (veure document de resum)

En aquestes dues sessions es va presentar la diagnosi elaborada com a punt de partida del Terrassa Aprèn, que podeu veure en aquest vídeo:

 

Jornada de creació d'aliances

El 4 de maig, la participació es va obrir a tota la ciutat amb una Jornada de creació d'aliances per abordar els nous reptes educatius de Terrassa, que va tenir lloc a l'escola Serra de l'Obac.

Durant la jornada es van crear grups de treball per abordar els diferents reptes per separat i debatre'ls durant els propers mesos. 

Les idees expressades en els diversos grups estan recollides en aquest document:

Informe de retorn de la Jornada de creació d'aliances

També podeu veure en el següent vídeo les intervencions inicials de la jornada del 4 de maig:

 

El procés participatiu va continuar en els mesos seguents amb les reunions dels diferents grups de treball creats, que han abordat per separat els reptes identificats inicialment. El passat 22 de novembre es van presentar en un fòrum ciutadà les conclusions dels grups i es van formular propostes per a la governança i la creació de nous grups de treball que garanteixin la continuïtat del projecte.

Tot aquest procés participatiu proporcionarà les guies per a les polítiques educatives del futur, en àmbits com la segregació educativa, la connexió entre educació a l'escola i educació fora de l'escola o la superació dels estereotips de gènere en els itineraris educatius i el desenvolupament de les vocacions d'infants i joves, entre altres. La tasca desenvolupada durant el procés participatiu també permetrà plantejar fórmules de continuïtat per garantit una participació ciutadana permanent en l'àmbit de l'educació a partir d'ara.