Les ciutats, des de les seves formes més primigènies, han esdevingut ecosistemes humans de menor o major complexitat. La vida en societat ha evolucionat i la tecnologia ha estat un element força que les ha articulat.

Terrassa s'està adaptant als nous temps i vol esdevenir una "ciutat intel·ligent" o com l'anomenarem directament de l'anglès "Smart City" o bé Ciutat Inteligent.

El model de Ciutat Intel·ligent de Terrassa gira al voltant del Pla Director Smart City 2015-2020 i les dimensions de: Mobilitat, Medi Ambient, Qualitat de Vida, Governança i Economia.

Dimensions Smartcity