Els números de la llum

La velocitat de la llum en el buit és una constant universal (c = 300.000 km/s). No hi ha res més ràpid que la llum. Tot i això, la llum triga 1,28 segons a arribar des de la Lluna, més de 3 minuts a arribar des de Mart (quan Mart és tan proper com és possible) i més de 8 minuts a arribar des del Sol.

La part central d'una fibra òptica (core) pot arribar a mesurar només 8 micres. Poden portar simultàniament fins a 40 canals a una velocitat de 100 gigabits per segon.

Els nostres ulls són sensibles a longituds d'ona entre 380 nm (blaus) i 780 nm (vermells). 1 nm és la milionèsima part d'1 mil·límetre.

La capacitat dels discs compactes ha millorat a mesura que s'obtenien díodes de longitud d'ona més curta per poder llegir detalls més petits. Els CD utilitzen llum de 780 nm, els DVD utilitzen llum de 650 nm i els discs Blue-ray, llum de 405 nm de longitud d'ona.

Els recobriments antireflectors que portem a les ulleres estan compostos de 3 a 7 capes de poc més de 100 nm de gruix.

La miniaturització de l'electrònica ha anat de la mà del desenvolupament de làsers de longitud d'ona més i més curta, ja que aquests són necessaris per gravar els circuits electrònics més petits per mitjà de la litografia. La tecnologia més moderna EUV (ultraviolat extrem) treballa amb longituds d'ona de 13,5 nm.

Cada any a l'Estat espanyol es realitzen al voltant de 300.000 operacions de cataractes per restablir la visió. Les cataractes es produeixen per l'envelliment natural del cristal·lí.

L'eficiència lumínica d'un LED és més de 10 vegades la d'una bombeta convencional (ja està prohibit fabricar-ne a la UE) i el doble que la d'un fluorescent.