El Servei de Ciutadania elabora les propostes dels següents informes d'estrangeria:

  • Informe d'arrelament social a Catalunya (INF02)
  • Informe d'integració social per renovar/modificar la residència temporal (INF03)
  • Informe d'adequació de l'habitatge per al reagrupament familiar (INF01)
  • Informe d'adequació de l'habitatge per renovar autoritzacions de residència en virtut del reagrupament familiar (INF04)

L'elaboració dels informes a Catalunya és competència de la Generalitat de Catalunya, però l'Ajuntament de Terrassa registra la sol·licitud de la persona interessada i empadronada al municipi, revisa la documentació, realitza una entrevista de valoració de les competències lingüístiques (català i castellà) o realitza una visita a domicili i elabora una proposta d'informe. L'Ajuntament disposa de trenta dies hàbils per emetre una proposta, i el Departament d'Igualtat i Feminismes, mitjançant la Secretaria d'Igualtats notificarà l'informe a la persona sol·licitant dins del termini dels trenta dies hàbils següents. Podeu consultar com descarregar l'informe de la Generalitat aquí.

Les sol·licituds es poden presentar per seu electrònica o a una oficina d'atenció ciutadana amb cita prèvia. Es pot obtenir cita prèvia al 010 (des de Terrassa) o al 900 922 010 (des de fora de Terrassa).

Per a més informació podeu adreçar-vos al "Servei Info-Migració" de la Direcció General de Migracions, Refugi i Antiracisme que ofereix atenció telefònica/telemàtica/presencial (sense cita prèvia) de dilluns a divendres, excepte aquells que siguin festius d'acord amb el calendari laboral vigent a la ciutat de Barcelona, en horari de 9.00 a 14.00h. El telèfon de contacte és el 012 (fora de Catalunya: 932 142 124) o el correu electrònic [email protected] 

Per informació sobre altres tipus d'arrelament podeu consultar el següent enllaç o adrecar-vos al dos serveis d'assessorament en tràmits d'estrangeria:

  • CITE  - CCOO
  • AMIC - UGT