L'Ajuntament de Terrassa possibilita a la ciutadania l'accés lliure i gratuït a Internet per garantir que tothom pot beneficiar-se dels recursos i oportunitats que s'hi troben.

Per failitar al màxim la connexió a Internet, existeixen dues xarxes wifi obertes a tothom: 

  • Wifi4EU: xarxa ubicada a 11 espais públics que permet l'accés lliure, gratuït i d'alta velocitat.
  • SenseFils: xarxa oberta que la ciutadania pot fer servir a diversos equipaments municipals.