Electrificació de l'enllumenat públic de Terrassa

Antigament, els carrers de la vila en fer-se fosc eren il·luminats mitjançant uns fanals d'oli, que un home anomenat Josep Ventayol s'encarregava diàriament d'encendre i apagar.

A principis d'octubre de l'any 1842, Barcelona inaugurava la il·luminació pública amb gas. Tot i tenir diverses propostes, no va ser fins al juny de 1860 que es va inaugurar oficialment la primera instal·lació de 97 fanals de gas a Terrassa, que van arribar a 700 l'any 1927.

Va ser l'empresari Francesc Giralt, pels volts de l'any 1884, que va muntar la primera instal·lació elèctrica a la ciutat, al Vapor Galí, on tenien maquinària els industrials Salvans Germans i Busquets. Un temps després, el mateix Giralt va instal·lar llums a casa del seu amic, el rellotger Salvador Arch, al carrer de la Font Vella, número 18.

El 1893, el Centre Industrial Terrassenc instal·la una il·luminació elèctrica per a particulars, en concret a la botiga Biosca, la farmàcia Coll i la barberia Neia, del carrer Sant Pere números 28, 26 i 22, respectivament, i a cal Sanana del carrer Major.

Però, en aquells anys, el fet de poder tenir electricitat era de les coses més luxoses, només a l'abast de les cases més acomodades.

El 1897, durant la celebració de la Festa Major del poble de Sant Pere, els senyors Arch i Julià aconsegueixen instal·lar, no sense dificultats, l'enllumenat elèctric a l'envelat.

Tot i que Sabadell té enllumenat elèctric des del 1895 i Rubí des del 1897, Terrassa s'abasteix de gas per al consum de l'enllumenat públic i domèstic, atès que la introducció de l'electricitat no sembla que hagués de representar una millora significativa en aquell moment.

El 1904, l'Escuela Superior de Industrias recull el pla d'estudis de la nova titulació de Perito Electricista. A l'Escola d'Arts i Oficis Municipal de Terrassa, en el tercer curs s'estudiava Electrotècnia elemental.

El 1906, la Compañía del Norte de ferrocarril anuncia la introducció d'uns nous cotxes de segona classe amb totes les comoditats, incloent-hi la il·luminació elèctrica.

Va ser l'any 1907 que es va inaugurar l'enllumenat elèctric al carrer Sant Pere, per mitjà d'arcs voltaics, i es va haver d'esperar fins a l'abril del 1924 perquè l'electricitat arribés també als fanals dels carrers de la Fontvella i Gavatxons. A partir d'aquesta data, l'enllumenat elèctric es va anar estenent per altres carrers de la ciutat i va conviure encara amb els fanals de gas fins als anys cinquanta.

(Font 1: Baltasar Ragón, Terrassa. Historials i Efemèrides, Terrassa, Tallers Gràfics Josep Ventayol Vilà, 1929)

(Font 2: Maria Galí Font, Breu anecdotari. De l'inici de l'electrificació a Terrassa, Estudis Universitaris en Tecnologia i Societat, curs 2019-2020)