La possible  presència humana en el que avui és el terme municipal de Terrassa es remunta al Pleistocè Inferior, tal com es desprèn de les troballes fetes al jaciment de Vallparadís que tenen una antiguitat d'entre 800.000 i 1.000.000 d'anys. Durant el periode neolític els primers pobladors se situaven a diferents punts del massís de Sant Llorenç de Munt.

Pedra esculturada del segle I. Antiga Ègara

Els romans van fundar la ciutat d'Ègara prop d'un antic poblat ibèric anomenat Egosa, del qual s'han trobat algunes restes ceràmiques i també monedes.

L'any 844 es documenta per primera vegada la referència més antiga del castell de Terrassa i a finals del segle XII neix la nova vila de palau de Terrassa, que es perllonga al llarg de l'edat mitjana i moderna.

Al llarg d'aquests anys la vila va anar creixent de forma molt sostinguda al principi, i de forma més evident a partir de mitjan segle XVI, en què el rei Carles I va permetre cobrir els fossats de l'antiga muralla i edificar a l'exterior. La vila va créixer al voltant de la Torre del Palau i del Castell Palau i l'altre nucli era la part rural de l'entorn de les esglésies de Sant Pere.

L'any 1877 TerrasTorre del Palausa va rebre el títol de ciutat per part d'Alfons XII. A partir del segle XIX amb la revolució industrial, Terrassa inicia una de les fases més determinants de la seva història amb la proliferació de vapors i la implantació d'una potent indústria tèxtil que va propiciar el desenvolupament social, econòmic i urbanístic de la ciutat i que ha perdurat fins les darreres dècades del segle XX, marcant la idiosincràsia de la ciutat que avui coneixem.                       

Dades de la ciutat

Vista aèria de Terrassa

  • Divisió territorial: Terrassa té 37 barris agrupats en 7 districtes, que són demarcacions en què es divideix la ciutat per facilitar-ne l'administració . Podeu consultar totes les dades sobre la divisió territorial de Terrassa a l'anuari estadístic
  • Terrassa en xifres: Les dades, els estudis i els informes socioeconòmics i de població de la ciutat