L'Organització Mundial de la Salut (i també altres organismes oficials) proposen la celebració de Dies Mundials sobre diversos temes relacionats amb la Salut. La celebració d'aquests Dies Mundials té com a objectiu posar l'èmfasi, un dia a l'any, sobre els aspectes més rellevants o prioritaris en cadascun d'aquestes temes.

Des de l'Ajuntament de Terrassa es vol donar suport a aquesta tasca.