En aquest apartat de recursos podreu trobar referències dividides en diversos eixos de desigualtat que tots ells aborden el creuament amb la diversitat afectiva, sexual i de gènere.

Segons la Guia per incorporar la interseccionalitat a les polítiques locals, quan parlem d'eixos de desigualtat ens referim a les divisions a partir de les quals es distribueixen de forma desigual els recursos socialment valorats. Així, les persones, en funció dels grups socials als quals pertanyin, tindran més o menys accés a determinats recursos (diners, prestigi, contactes, informació, etc.).

La teorització de la interseccionalitat va néixer molt lligada als eixos de sexe, raça i classe social, però no hi ha una llista tancada d'eixos ni podem establir una jerarquia entre ells.

Actualment els que més es treballen en les polítiques públiques en el context europeu són els següents:

  • Classe social
  • Diversitat funcional / Discapacitat
  • Edat / Cicles de vida
  • Sexe / Gènere / Orientació sexual i identitat de gènere
  • Racialització / Origen / Migració / Religió / Creences

En aquest apartat web els eixos es dividiran entre: