Catalunya en Sequera Extrema.

L'ajuntament de Terrassa com la resta d'ajuntaments té prohibit regar prats i gespes i només per a subsistència es poden regar arbustives i altres plantes.

Més informació

Pla de Sequera Generalitat

 

 

Servei que avalua, estudia, projecta, construeix i gestiona en els àmbits relacionats amb els Espais Verds i la Biodiversitat de la ciutat i els elements que els componen.

Inclou les Seccions i Unitats següents:

  • Gestió i Manteniment d'Espais Verds
  • Projectes d'Espais Verds; Unitat de Gestió i Manteniment d'arbrat
  • Unitat d'infraestructures d'Espais Verds

El servei es concep a partir d'un canvi de paradigma en el planejament i la gestió dels Espais Verds, en que aquests ja no només han de ser pensats per al gaudi de les persones, sinó també dels vegetals i els animals que hi han de conviure, afavorint-los els espais i les condicions de vida per al seu desenvolupament, que a la vegada i tancant el cercle ajudaran les persones a viure en ciutats més amenes i saludables.