El  Pla de Mobilitat Urbana Sostenible 2016-2021 identifica una zona de baixes emissions a l'àmbit central de la ciutat, on es preveuen actuacions que assignin més espai al vianant, a la bicicleta i al transport públic, comportant uns canvis en els hàbits de mobilitat. Aquestes actuacions responen a la voluntat del Govern municipal d'implementar tan aviat com es pugui  aquests espais urbans d'atmosfera protegida, en compliment del Pla de Mobilitat Urbana 2016-2021 i del Pla de Millora de la Qualitat de l'Aire de Terrassa (2015-2020) i en consonància amb les mesures que es prendran en el marc de l'àmbit metropolità Àmbit 40, per reduir de manera imminent la contaminació i millorar la qualitat de l'aire.

Nova ordenança de mobilitat:

Terrassa disposa des del novembre de 2020, d'una nova Ordenança municipal de Mobilitat. Aquest text dóna resposta a les necessitats actuals i actualitza la normativa per adequar-la a les noves formes de mobilitat. 

 

Noves àrees de vianants a la ciutat:

Accediu a tota la informació; accessos, horaris càrrega i descàrrega....