La neteja de les places i carrers de la nostra ciutat esdevé estratègica, des d'un punt de vista sanitari i ambiental, però també pel que fa a la percepció que la ciutadania pugui tenir de la nostra ciutat.  A més la neteja es tracta d'una qüestió molt valorada pels veïns i veïnes del municipi.

Pacte per la neteja i la recollida selectiva de residus

Terrassa té actualment importants reptes en la millora de la recollida selectiva dels residus i la neteja, i necessitem un esforç col·lectiu amb la implicació activa en primer lloc de l'Ajuntament i de l'empresa municipal Eco-Equip, però també de la ciutadania, les entitats i organitzacions, i les activitats econòmiques.

L'Ajuntament està plenament compromès en revertir aquesta situació i cal aplicar mesures de millora en el servei de recollida selectiva.

Per aquests motius es proposa el "Pacte per la Neteja i la Recollida Selectiva de Terrassa" del que podreu trobar tota la documentació i informació detallada.

L'empresa municipal Eco Equip

L'Ajuntament de Terrassa, a través de l'empresa Eco Equip, SAM vetlla per a que la ciutat estigui neta i en bones condicions, i s'encarrega tant de la neteja viària i de la xarxa de clavegueram, com de la recollida de residus i el manteniment dels contenidors, papereres i sanecans.

També té confiades la gestió i el tractament dels residus i del Centre de Recollida i Transferència -CRT-, així com les deixalleries municipals.

A la columna de la dreta trobareu la informació de contacte, per a comunicar qualsevol incidència relacionada amb la neteja. Més informació a la web d'Eco Equip.