La Oficina de Salut i Autonomia Personal és un recurs que es posa en marxa amb l'objectiu d' Informar, orientar i derivar a altres serveis si s'escau sobre temes vinculats a la salut i la promoció de l'autonomia personal.

La oficina pretén:

 • Esdevenir un punt d'informació proper a la ciutadania en temes vinculats a la salut i la promoció de l'autonomia personal: accessibilitat i utilització dels serveis sanitaris, recursos existents a la ciutat, programes i recursos , entitats i la seva tasca, etc
 • Facilitar i fer més resolutiva la relació entre la ciutadania i els serveis de la ciutat.
 • Derivar si s'escau a altres recursos o serveis .

 

Els àmbits sobre els que intervindrà seran els següents:

 • Àmbit de salut i comunitat: S'orientarà a les persones que necessiten fer ús dels serveis sanitaris de la ciutat, per fer més resolutiva la relació entre la ciutadania i els serveis sanitaris i, en el seu cas, amb l'administració sanitària (CatSalut). S'atendran consultes relacionades tant amb l'ús dels serveis sanitaris com amb possibles incidències o dificultats d'accessibilitat a aquests recursos. Més iformació a  la web de Salut
 • Àmbit de capacitats diverses: Atendrà a les persones i famílies que reben per primer cop un diagnòstic de discapacitat i/o dependència i els informarà dels recursos i prestacions existents en els diferents àmbits (salut, lleure, social...). Més informació oficina capacitats diverses
 • Àmbit d'autonomia personal: Assessorarà a les persones que no tenen grau de dependència cursat o reben per primera vegada una resolució del grau de dependència i que encara no tenen un professional de referència. Informa dels recursos, prestacions i procediments relacionats tant amb la llei de dependència com amb el grau de discapacitat. Mes informació a la web de Serveis Socials 

En qualsevol cas, no serà objecte d'aquest recurs:

 • La tramitació formal de reclamacions "jurídiques"
 • L'atenció a problemes específics de salut (malalties)
 • La tramitació formal de recursos i/o prestacions socials o sociosanitaris.
 • Atencions que donin resposta a situacions d'emergència o urgència.

 

Es pordrà accedir al recurs per aquestes 3 vies:

 • Telefònica
 • Correu electrònic
 • Presencial (però quedarà restringida als casos que sigui necessari, i amb cita prèvia, que s'acordarà entre la persona interessada i el/la professional que l'atengui)

 

Un cop arribi una consulta o demanda es farà una valoració per decidir les accions a dur a terme. Poden donar-se les següents situacions:

 • Informació. En aquest cas es proporcionarà la informació requerida. En cas que sigui necessari, es buscarà la informació per poder-la preparar i donar a la persona interessada.
 • Orientació. En cas que la demanda requereixi posar en marxa algun tràmit, s'orientarà a la persona sobre el mateix. S'intentarà facilitar la màxima informació per a que la persona pugui realitzar-lo.
 • Derivació de la demanda. En aquells casos que es consideri que cal realitzar alguna derivació de la demanda (per exemple a algun proveïdor de serveis sanitaris), s'haurà de fer amb l'autorització explícita de la persona interessada, garantint la protecció de dades
 

Dades de contacte

 • Adreça: Crta. de Montcada, 596
 • Telèfon: 93 731 59 82
 • Mail:   [email protected]
 • Cita prèvia trucant al 93 731 59 82