La Policia Municipal de Terrassa té com a missions principals garantir els drets i les llibertats de les persones d'acord amb l'ordenament jurídic vigent, vetllar per la seguretat, la convivència pacífica i la millora de la qualitat de vida de la ciutadania. El cos policial s'organitza en diverses divisions, àrees i unitats, d'acord amb les seves funcions.

 

 

Divisió Territorial (DT)

La Divisió Territorial de la Policia es refereix a l'organització geogràfica de les forces policials en una regió determinada.

 

 

Àrea de Proximitat (ARPROX)

  • Unitat de Policia de Barri (UPB): S'encarrega de dur a terme patrullatge planificat, amb funcions de caràcter anticipat i de contenció dels conflictes de convivència i seguretat, així com de teixir relacions amb veïnat i comerços.
  • Unitat de Relacions i Mediació amb la Comunitat (URMEC): S'encarrega de la interlocució amb associacions, comunitats i entitats de la ciutat. Analitza i recull informació sobre els problemes de convivència i seguretat. Du a terme processos de resolució de conflictes i executa el programa d'educació escolar.

Àrea de Suport a la Proximitat (ARSUPROX) 

  • Unitat de Vigilància Territorial (UVT): Fa tasques de patrullatge preventiu, la denúncia i control d'infraccions administratives i la reacció urgent davant requeriments per conflictes de convivència, accidents de trànsit, comissió de delictes, emergències i l'assistència a persones.
  • Unitat de Suport Operatiu i Prevenció (USOP): S'encarrega de la vigilància i protecció de determinats espais o esdeveniments públics, la intervenció amb individus especialment conflictius, la protecció de persones en grans esdeveniments i els controls de pas a vehicles.
  • Unitat de Seguretat i Prevenció Corporativa (USECPRO): Té com a competències la seguretat de les autoritats municipals i protecció directa de l'Alcalde i, si calgués, també de membres de la corporació davant d'una possible amenaça.

Torna a l'índex

Divisió d'Investigació i Inspeccioó (DII)

La seva funció és atendre la ciutadania i proporcionar atenció a les víctimes, així com garantir que s'apliquin les lleis i reglamentacions.

 

 

Àrea d'Inspecció (ARINSPEC) 

  • Unitat d'Atenció al Ciutadà (UAC): Atén als ciutadans que tenen la necessitat d'interposar una denúncia de caire penal, així com la d'instruir les diligències que pertoquin.
  • Unitat d'Atenció a la Víctima (UAV): Proporciona atenció especialitzada a les víctimes de violència de gènere i domèstica, maltractament de gent gran i víctimes d'odi i discriminació.

Àrea d'Investigació (ARIN) 

  • Unitat de Delinqüència Urbana i d'Informació (UDUI): Du a terme suport de paisà a altres unitats. S'encarrega de la inspecció de locals i les investigacions administratives de la normativa sobre espectacles i establiments públics, maltractament animal, medi ambient, etc. així com algunes tasques de policia judicial davant delictes que afecten la convivència ciutadana.

Torna a l'índex

Divisió de Mobilitat i seguretat viària (DMSV) 

Té com a objectiu assegurar la protecció de la ciutadania en les carreteres i carrers públics, així com supervisar i regular el trànsit.

 

 

Àrea de Mobilitat (ARMOB)

  • Unitat de Motoristes (UMOT): S'encarrega de vigilar i dur a terme controls de vehicles de la normativa de trànsit a les principals vies de la ciutat, l'acompanyament de vehicles especials, l'actuació en sinistres viaris greus i el control de la congestió de trànsit en punts complexos.

Àrea de Seguretat Viària (ARSEVI) 

  • Unitat d'Investigació d'Accidents de Trànsit (UDIAC): S'encarrega de la investigació i reconstrucció d'accidents de trànsit, actuant com a unitat tècnica de policia judicial.