Una policia que coneix el territori a fons, una policia pròxima a la ciutadania i que és referència dels veïns i veïnes, és una eina bàsica per fer que les polítiques de seguretat siguin més de prevenció que de reacció.

El projecte de Policia de Barri té d'objectiu dissenyar un model que prioritzi la convivència des de l'àmbit del barri i que ajudi a dimensionar millor els fenòmens emergents, permetent preveure els possibles conflictes de convivència que es puguin succeir al territori.

Per aquest motiu dins de l'Àrea de Proximitat de la Policia Municipal s'està implementant un nou model de treball amb funcions cap a l'anticipació i anàlisi dels conflictes de convivència al territori, incloent-hi la participació ciutadana mitjançant l'establiment d'un contacte periòdic amb entitats veïnals, comercials, culturals, esportives i altres, per a l'intercanvi d'informacions.

La ciutadania es configura doncs com un element clau i aliat principal per al diagnòstic de la situació al barri, a la vegada que també es reforça la feina de coordinació entre els districtes i resta de serveis municipals per trobar solucions transversals a aquests problemes complexos.

 

 

L'àrea de Proximitat de la Policia Municipal de Terrassa està formada per un equip de policies de barri a cada districte, els quals han rebut formació especialitzada en les habilitats i eines necessàries per exercir la seva tasca i ser referents en el territori, conèixent les entitats, equipaments i veïnat de cada barri per anticipar els problemes en detectar-los de manera precoç. 

L'agent de la Policia de Barri és el vostre referent al territori, amb qui podeu contactar quan ho necessiteu per exposar-li qüestions relatives a la convivència i la seguretat. Per a serveis urgents, però, la comunicació es farà a través del 092