El programa de Promoció de la Salut té com a objectiu general el facilitar l'adopció i el manteniment d'estils de vida saludable, desenvolupant accions i programes en diversos àmbits.

Àmbit educatiu
En l el servei de Salut i comunitat desenvolupa diferents activitats adreçades a tota la comunitat educativa. S'ofereix formació i materials i recursos pedagògics a mestres i professors/es, xerrades, exposicions i tallers adreçats a alumnes i a mares i pares sobre temes com la prevenció del consum de tabac, d'alcohol i d'altres substàncies, la prevenció de la Sida i la salut bucodental.                         

Àmbit sociosanitari
El servei de Salut i Comunitat treballa de manera coordinada amb altres recursos sociosanitaris de la ciutat, com per exemple amb els Centres d'Atenció Primària de Salut ( CAP) per implementar el programa de Salut i Escola, entre altres.

Àmbit comunitari
És un dels àmbits prioritaris en la prevenció i promoció de la salut. Les accions tant informatives com de sensibilització, afavoreixen la participació ciutadana i la implicació en els temes relacionats amb la salut individual i col·lectiva. Des del Servei de Salut i Comunitat es desenvolupen accions comunitàries com exposicions sobre diversos temes de salut, es celebren dies mundials com el Dia Mundial de la Salut, de la lluita contra el tabac, el Dia Mundial de la lluita contra la Sida o el Dia Mundial de la Reanimació Cardiopulmonar.