Des de l'Oficina d'Accessibilitat de l'Ajuntament de Terrassa fa anys que es treballa per lluitar contra la discriminació que pateixen les persones amb discapacitat, i és per això que de la mà de les entitats que formen la comissió d'accessibilitat s'executa un treball transversal en els diversos àmbits d'actuació municipal per millorar la vida de les persones.
És el cas de les reserves d'aparcament per a persones amb mobilitat reduïda, àmbit en el que s'han dut a terme diverses campanyes de sensibilització i altres accions al llarg d'aquests anys.

Campanya: "Posa't al meu lloc, no aparquis al meu lloc"

La Campanya de sensibilització "Posa't al meu lloc, no aparquis al meu lloc", neix de la necessitat de posar en en coneixement a la ciutadania de les bones pràctiques i el bon ús de les plaçes d'aparcament reservades per a persones amb mobilitar reduïda.

Aquestes places estan ubicades estratègicament davant d'equipaments d'ús públic, com ara hospitals o espais comercials, i són un dret que permet a les persones amb mobilitat reduïda desplaçar-se. No obstant, aquestes persones es troben sovint amb la problemàtica de que altres vehicles ocupen les seves places, i això els suposa un gran prejudici, que els bloqueja l'accés al seu destí quan l'alternativa d'aparcament està lluny o presenta graons fins a l'entrada.

La campanya vol sensibilitzar i informar a la ciutadanía de la finalitat d'aquests espais reservats i reduir els comportaments incívics a través de l'empatia i la conscienciació sobre la repercusió que comporta, així com les sancions que comporta el mal ús.  

Vídeo de la campanya 

 

Protocol per millorar l'ús de les places reservades per a persones amb discapacitat.

 

Des del 2013 es va aprovar un protocol que actua sobre el mal ús de les   reserves d'aparcament per a persones amb   mobilitat reduïda. Aquesta   eina permet al cos policial actuar   als aparcaments de centres comercials,   d'oci o centres de t   treball quan es detecti que vehicles no autoritzats ocupen les places d'aparcament reservades per aquest col·lectiu. 

Vídeo de la Notícia