Imatge campanya trenquem barreresEl lema "Una ciutat que elimina els obstacles, potencia les  capacitats", és el nom que li ha donat l'Ajuntament de Terrassa, inicia la campanya de sensibilització "Trenquem barreres", amb la col·laboració de les   entitats de la Taula local de Capacitats Diverses i de la Comissió d'Accessibilitat i de l'agència de comunicació Xoo Studio.

 L' objectiu és donar a conèixer els diferents suports d'accessibilitat en àmbits com la cultura, el turisme o el transport i visibilitzar com, a través d'ells, les persones amb discapacitat poden participar en la vida comunitària amb la resta de ciutadania.

Les accions comunicatives es faran entre el febrer i el maig de 2019 i inclouran la col·locació de missatges a diferents equipaments i serveis, així com a ubicacions de la via pública.

La campanya disposa de 19 creativitats que recullen diversos suports per garantir l'accessibilitat en diferents àmbits:

La campanya "Trenquem barreres" recull diversos suports a l'accessibilitat, entre altres: 

  • Icona bucle magnèticBucle magnètic: Permeten que les persones usuàries d'implant coclear o audiòfon, si activen la posició "T" dels seus audiòfons o implants, rebin el so procedent de l'escenari de manera directa a les seves pròtesis auditives. Es beneficien així d'una audició més clara i nítida, que elimina el soroll ambient. Es poden instal·lar bucles magnètics fixes a auditoris o espais d'atenció al públic, però també es poden col·locar bucles portàtils per fer accessibles actes, concerts o conferències. 
  • Icona subtitulacióSubtitulació: Els subtítols permeten que persones amb discapacitat auditiva puguin accedir a la informació sonora, i a més, faciliten la comprensió a la resta de participants. No només es poden subtitular els materials audiovisuals, sinó també els actes, conferències i espectacles en directe. 
  • Icona interpretació de llengua de signesInterpretació en llengua de signes: Permet fer accessible la informació a les persones sordes signants en la seva pròpia llengua. Es poden adaptar la diversitat de situacions comunicatives existents: actes i espectacles en directe, materials audiovisuals, reunions, visites en grup, etc. 
  • Senyals acústics i lluminosos: Faciliten l'accés a la informació a les persones amb discapacitat visual i auditiva, respectivament, en entorns com el transport públic, els timbres i accessos a edificis, o els sistemes d'emergència i evacuació.
  • Icona lectura fàcilLectura fàcil: És un mètode d'elaborar textos que permet crear i adaptar documents perquè siguin més fàcils d'entendre. No només afecta el llenguatge i els continguts, sinó també el disseny gràfic del document.
  • Icona genèrica sobre accessibilitat cognitivaExplicacions adaptades: Una comunicació clara, senzilla, directa i interactiva facilita l'accessibilitat cognitiva. Cal adaptar els continguts i la manera d'expressar-los al nivell de comprensió de l'audiència, però mai infantilitzar.
  • Icona genèrica sobre accessibilitat cognitivaSenyalització clara: Uns entorns amb itineraris i espais ben identificats i delimitats faciliten el desplaçament autònom i la seguretat de les persones.
  • Gossos d'assistència: Han estat ensinistrats per donar servei i potenciar l'autonomia de les persones, tant amb discapacitat visual, com audivitiva, física, amb trastorn de l'espectre autista o amb determinades malalties. La llei garanteix el seu accés als  establiments, allotjaments, transports i espais públics o d'ús públic.
  • Icona brailleBraille: És un sistema de lectura i escriptura tàctil que permet a les persones cegues accedir a la informació impresa.
  • Icona elements tàctilsElements tàctils: Inclou elements com els plànols en relleu, les maquetes a     escala o els materials didàctics, els quals permeten a accedir a la informació a les persones cegues a través del tacte.