L'Ajuntament de Terrassa gestiona les competències relacionades amb els animals domèstics, a la fi de garantir el seu benestar i el compliment dels requisits que la normativa estableix. La tenència d'animals de companyia, gossos, gats i fures, s'ha demostrat que és beneficiós des del punt de vista de la salut per a les persones, i ens proporcionen moltes satisfaccions.

Tenir animals de companyia també comporta una sèrie de compromisos amb el nostre animal i una actitud respetuosa cap al resta de persones i de la ciutat.

Cens i identificació d'animals de companyia
La persona propietària d'un animal de companyia, gat, gos o fura, està obligat a censar-la a l'ajuntament de la ciutat on resideix habitualment l'animal. Es disposa d'un pla de tres mesos des del naixement de l'animal o de 30 dies des de la data d'adquisició, el canvi de residència, la mort de l'animal o la modificació d'altres dades incloses en el cens per comunicar-ho.

Prèviament a la inscripció de l'animal en el cens municipal, ha d'haver estat identificat amb microxip per un veterinari.

Recordeu que cal informar l'Ajuntament de qualsevol canvi, ja sigui de propietari com de domicili de l'animal, Pèrdua definitiva, robatori o mort, per poder donar de baixa en el cens. El pla màxim per fer aquests tràmits és de dos mesos.

Per tramitar les altes i baixes dels animals domèstics pot consultar els següents tràmits:

Pujar

Tinença de gossos potencialment perillosos
D'acord amb el Decret 170/2002, d'11 de juny, els titulars de gossos potencialment perillosos i tota persona que els condueixi en els espais públics ha de disposar d'una llicència per tinença i / o conducció d'animals potencialment perillosos.

Per a més informació sobre com obtenir la llicència, pot consultar el següent tràmit: Llicència animals potencialment perillosos.

Pujar

 

 Maltractament d'animals
El maltractament animal inclou comportaments que causen dolor innecessari o estrès a qualsevol animal. Segons la normativa vigent, els animals són éssers vius dotats de sensibilitat física i psíquica, i també de moviment voluntari, els quals han de rebre el tracte que, atenent bàsicament les necessitats etològiques, en procuri el benestar. Ningú no ha de provocar sofriments o maltractaments als animals o causar-los estats d'ansietat o por.

Pot informar de les sospites o possibles denúncies de maltractament d'animals en l'Ajuntament a través del següent tràmit

Pujar

 Control de colònies de gats urbans
La presència de gats al carrer és bastant habitual en molts municipis, sovint són gats domèstics abandonats. Quan la població de gats de carrer augmenta exageradament es poden produir molèsties per brutícia, sorolls, baralles entre ells, etc. Per minimitzar aquestes situacions, en moltes ciutats, com Terrassa es duen a terme programes de control de gats de carrer. Aquest control en el nostre municipi es fa amb la col·laboració de l'entitat Progat.

Per a més informació:

  • Si us agraden els gats, i té interès en aquest programa o en formar part de l'entitat Progat, pot posar-se en contacte a la seva web: Progat
  • Ajuntament de Terrassa, Medi Ambient- Protecció de la salut Tel. 93 739 69 00
  • Web CAAD

Recordeu que:

  • És important no alimentar gats de carrer sense l'autorització de l'Ajuntament
  • Les persones propietàries de gats han de identificar-lo amb un xip i una xapa, i inscriure'l en el cens municipal.
  • Pensa en l'esterilització i no l'abandonis, un gat domèstic no sobreviu al carrer.

Pujar

Cartell "Aquí pipí no!"

Us podeu descarregar el cartell en PDF, per si el voleu penjar a la porta del vostre bloc o el vostre establiment.

 

Pujar

 

 

Normativa associada

Pujar