Cap a una nova cultura del benestar dels animals

A Terrassa són moltes les llars en què hi viu algun animal domèstic i moltes les persones implicades en la seva cura i atenció, però encara són molts els animals de companyia que cada any es troben perduts o abandonats i que necessiten atenció i protecció. És per això que, la convivència, la defensa i la protecció dels animals és una carrera de fons en la qual l'Ajuntament de Terrassa hi està present activament, amb el suport de moltes entitats i el voluntariat.
 
Terrassa és una ciutat pionera en aquest àmbit i és per això que al 2019 es crea la regidoria de Benestar Animal, amb l'objectiu de treballar per la convivència entre persones i animals, vetllar pels drets i els deures que se'n deriven, així com lluitar contra el maltractament animal i a favor de la sensibilització en la tinença responsable. 
 
La creació de la regidoria de Benestar Animal s'articula, entre d'altres, al voltant dels següents objectius:
  • Augmentar la participació del voluntariat i de les associacions/entitats que defensen els drets dels animals
  • Reducció de les entrades d'animals al CAAD (Centre d'Atenció d'Animals Domèstics), a través de la generalització dels cens, la identificació dels animals amb microxip
  • Incrementar les sortides d'animals del CAAD fomentant les adopcions i les acollides temporals, de forma responsable i exitosa
  • Tracte en positiu, evitant estrès i frustració dels animals que arriben al CAAD
  • Ser un altaveu dels animals, per reclamar drets, dignitat i necessitats
  • Cooperació amb associacions i entitats amb el mateix objectiu
  • Participació ciutadana i política a través de la Comissió de Benestar Animal. Aquest és un òrgan de participació actiu format per entitats de protecció animal que treballen pels drets dels animals de la ciutat i la bona convivència amb les persones
  • Promoció de campanyes d'adopcions. Els gossos i gats necessiten una segona oportunitat, una llar on oblidar els moments difícils i traumàtics de l'abandonament. És per tot això un dels principals objectius és l'adopció. L'acte de l'adopció salva dues vides, la de l'animal que s'adopta i la del que podrà ocupar el seu lloc en el centre d'acollida.