APA

L'APA és l'associació que aplega i organitza els pares i les mares dels alumnes del centre. Es va formar el curs 1994-95 per a promoure activitats pròpies i col·laborant amb l'equip directiu  participa regularment i de forma important en la vida de l'escola.

Podeu contactar amb ells al despatx del vestíbul de l'escola o via:

Mail:  [email protected]

Instagram: @apa.conservatori.terrassa

 

AECT

El curs 1995-96 va néixer l'AECT, l'Associació d'Estudiants del Conservatori amb l'objectiu d'aconseguir una major participació dels alumnes en les activitats que promou l'escola.

Podeu contactar amb l'AECT al despatx del vestíbul de l'escola o via:

Mail: [email protected]

Instagram: @aalumescmmt

 


ACEM

L'Escola Municipal de Música de Terrassa forma part de l'ACEM (Associació Catalana d'Escoles de Música), que és una associació d'escoles de música de tot Catalunya que treballa per aconseguir que l'ensenyament de música sigui un servei a l'abast de tothom, i que tingui una funció formativa, social i cultural.

Web: http://www.acem.cat/associacio-catalana-escoles-musica/

 


ACCAT

El Conservatori de Terrassa és soci de l'ACCAT (Associació de Conservatoris de Catalunya) que és una associació que engloba a la majoria de centres que imparteixen els estudis de Grau Professional a Catalunya. L'ACCAT vetlla per una bona relació entre els Conservatoris de Grau Professional, els centres de Grau Superior i el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per al bon desenvolupament dels estudis que imparteixen.

Web: https://www.conservatoris.cat/