Amb la finalitat de treballar de manera planificada i assegurar al màxim possible l'èxit de la idea o empresa, t'acompanyem en la realització del teu propi pla d'empresa, que inclou una anàlisi de la viabilitat tècnica i econòmica.

Elaborar el teu pla d'empresa et serà molt últil per ordenar el teu projecte. A més, et pot servir per accedir a finançament. Els punts a tractar en un pla són els següents:

  1. Presentació del projecte
  2. Estudi de mercat
  3. Pla de màrqueting
  4. Pla d'operacions i qualitat
  5. Pla d'organització i gestió
  6. Pla jurídic i fiscal
  7. Impacte social i/o ambiental. Bones pràctiques.
  8. Pla econoomicofinancer
  9. Pla d'acció

 

Sol·licita una entrevista d'assessorament tècnic especialitzat

Consulta diferents recursos per emprendre al repositori d'eines per emprendre, on trobaràs plantilles i documents per desenvolupar el teu projecte.

 

Amb el suport de: