Continguts accessibles en suports impresos i digitals

Et recomanem:

  • Utilitzar llenguatge senzill i clar, evitant l'excés d'oracions subordinades, abstraccions i tecnicismes
  • Exposar la idea a transmetre d'una manera directa, evitant els dobles sentits, jocs de paraules, ironies, etc. Utilitzar verbs en actiu, no en passiu
  • Utilitzar, com a mínim, una tipografia amb cos de mida 12. Evitar l'ús d'eines tipogràfiques com cursiva, moltes negretes ... El color del text ha de contrastar amb el fons de pantalla o paper per facilitar la lectura
  • Escollir fonts tipogràfiques que permetin una lectura clara. Pels textos digitals, es recomana una tipografia sense serifa, com per exemple Arial, Verdana o Tahoma
  • Es recomana l'ús d'un interlineat i marges generosos amb alineació del text a l'esquerra i sense justificar
  • Utilitzar els noms complets en lloc d'abreviacions o acrònims.
  • En informació digital, cal incloure descripció a la informació en comunicada en imatges (peus de foto, text descriptiu, ...). Incloure als vincles una etiqueta exclusiva i ben descrita d'on et dirigeix
  • En cas de vídeos, cal vetllar per incorporar sistemes alternatius a la parla i al visual, com intèrpret en llengua de signes i subtítols per a les persones sordes que no poden accedir a la comunicació oral, o autodescripció per a les persones amb discapacitat visual que no poden accedir a les imatges del vídeo
  • Bústia de contacte: cal explicitar vies de contacte en els materials de comunicació perquè les persones puguin resoldre dubtes, comunicar necessitats d'accessibilitat, etc. Cal incloure com a vies de contacte com a mínim telèfon i correu electrònic (hi ha moltes persones que no tenen correu electrònic, i d'altres que no poden parlar per telèfon)


Lectura Fàcil

L'accés a la informació és un dret i una necessitat. Per això, l'Ajuntament elabora documents diversos en versió lectura fàcil. Els textos en lectura fàcil respecten les idees més importants dels textos originals però utilitzen un llenguatge i un disseny més senzill. 

Consulta tot el material en Lectura Fàcil que genera l'Ajuntament de Terrassa aquí