El Servei de Polítiques de Gènere de l'Ajuntament de Terrassa s'encarrega de vetllar per la inclusió de la igualtat de gènere en totes les normatives i accions que duen a terme els serveis i organismes de la corporació. També de prestar l'assessorament, informació, orientació i atenció a totes les dones sobre els seus drets, especialment aquelles dones que pateixen violència masclista, i de planificar, implementar i avaluar activitats de sensibilització, formació i recerca vinculades a la igualtat entre dones i homes, així com la resta que s'especifica en la normativa que el regula, el Reglament Municipal per a la Igualtat de Gèneres del Ajuntament de Terrassa.

 

Dia Internacional de les Dones 

 

Consulteu el programa d'actes