El Servei de Polítiques de Gènere de l'Ajuntament de Terrassa s'encarrega de vetllar per la inclusió de la igualtat de gènere en totes les normatives i accions que duen a terme els serveis i organismes de la corporació, de prestar l'assessorament, informació, orientació i atenció a totes les dones sobre els seus drets, i especialment aquelles dones que pateixen violència masclista, i de planificar, implementar i avaluar activitats de sensibilització, formació i recerca vinculades a la igualtat entre dones i homes, així com la resta que s'especifica en la normativa que el regula, el Reglament Municipal per a la Igualtat de Gèneres del Ajuntament de Terrassa.

 

Presentació del Protocol contra la mutilació genital femenina a Terrassa
El passat 3 de desembre de 2020 tingué lloc un webinar per presentar el Protocol de la ciutat per evitar aquesta pràctica ancestral que respresenta un greu atemptat contra els drets de les nenes i les dones. Degut als fluxes migratoris, la MGF esdevé un problema de salut pública global i és present al nostre medi. Es considera una forma de violència masclista de l'àmbit comunitari, té conseqüències sobre la salut física, psicològica i sexual de les dones, i la seva pràctica al nostre país és un delicte.

El servei durant el període de confinament per la covid-19
Amb l'objectiu de conèixer la incidència de la pandèmia en les usuàries del Servei d'Informació i Atenció a les Dones de Terrassa i, molt especialment, de les que es troben en situació de violència, s'ha dut a terme una anàlisi comparativa entre el període de confinament i el mateix període de l'any anterior (del 16 de març al 24 de maig de 2020).

Podeu consultar aquí l'informe