El 10 de setembre és el Dia Mundial de la prevenció del suïcidi, amb l'objectiu de conscienciar la població de que la mort per suïcidi es pot prevenir. Terrassa s'afegeix a la campanya mundial de conscienciació il·luminant de groc la façana de l'Ajuntament al raval de Montserrat i el Monument a la Dona treballadora a la plaça de la Dona.

La mort per suïcidi es pot prevenir amb accions de sensibilització, prenent consciencia sobre el tabú que l'envolta i parlant obertament del tema.

Segons l'Organització Mundial de la Salut (OMS), cada any es suïciden al voltant de 700.000 persones al món. A Catalunya els suïcidis suposen la primera causa de mort no natural per davant dels accidents de trànsit i la segona en joves d'entre 15 i 29 anys. Amb les dades provisionals de 2022 publicades per l'Institut Nacional d'Estadística, l'any 2022 s'han notificat 604 defuncions per suïcidi i autolesió a Catalunya, el que suposa una taxa estandarditzada de 8,8 persones per cada 100.000 habitants.

S'ha de tenir en compte que els intents de suïcidi no s'enregistren, i es calcula que per cada suïcidi consumat hi ha entre 15 i 20 persones que ho intenten.

La prevenció del suïcidi és una tasca col·lectiva, que comença trencant els falsos mites associats al suïcidi.

Falsos mites

  1. No és cert que només les persones que tenen un trastorn mental pensin en una conducta suïcida o la tinguin. El fet de patir un trastorn mental pot ser un factor de risc en molts casos, però l'única manifestació comuna en la mort per suïcidi és l'existència d'un gran patiment emocional, i aquest fet no és exclusiu de la gent que pateix un trastorn mental.
  2. No és exacte afirmar que la persona amb conducta suïcida desitja morir, atès que són estats mentals transitoris de curta durada en què la persona vol deixar de patir i no veu cap altra alternativa a la seva situació. Escoltar i oferir un suport emocional i professional perquè la persona pugui adonar-se que aquesta situació es pot revertir pot permetre superar aquesta situació.
  3. No és cert que els intents de suïcidi només siguin una manera exagerada de cridar l'atenció. Aquest criteri pejoratiu contribueix a menystenir la persona que es troba en aquesta situació i a no dedicar esforços socials i sanitaris per atendre-la.
  4. No és cert que qui parla de les seves intencions suïcides no les durà a terme. La major part de les persones que moren per suïcidi han fet alguna advertència abans de dur-lo a terme.
  5. No és correcte associar la covardia o la valentia a persones que moren a causa del suïcidi o que cometen una temptativa de suïcidi. Les persones que moren a causa del suïcidi pateixen profundament i és a partir d'aquest patiment que consideren la mort com una solució a la seva situació vital.
  6. No és correcte suposar que el suïcidi afecta un grup de població concret. La conducta suïcida és un problema complex i multifactorial. Mai es produeix per una única causa, sinó que sorgeix de la interacció entre factors de risc genètic, socioeconòmics, per malaltia mental o física (p. e.: l'accessibilitat a una ajuda eficaç).

imatge amb logo de l'Ajuntament de Terrassa on diu 10 de setembre, Dia Mundial de la prevenció del suïcidi. Parlem-ne! Una veu contra el suïcidi trucant al 061.El 061, un telèfon d'ajuda

A Catalunya es disposa d'un recurs d'ajuda immediata a persones amb conducta o ideació suïcida i persones properes a través 061, una veu contra el suïcidi. Informació ampliada clicant l'enllaç.

 

Va a l'actualitat de salut amb la notícia de les activitats que es fan al voltant de la diada