Plànol de la ciutatEl Districte 6 es troba ubicat a la part nord-est de la ciutat de Terrassa. Inclou sis barris de característiques físiques, econòmiques, socials i demogràfiques ben diverses, i també dos polígons industrials, el de Can Petit i el del Nord, que sumen el 14,2% de superfície dels polígons industrials de la ciutat.  

 

Pisos de Can TusellBarris: Les Arenes, la Grípia i Can Montllor, Sant Pere Nord, Ègara, Sant Llorenç, Can Tusell i la Font de l'Espardenyera.  El districte té una extensió de 3.20 km2 i una població de 40.844 habitants, sent els barris de Sant Pere Nord i el de Les Arenes, La Grípia i Can Montllor, els més poblats.

 

Riera de Les Arenes, a l'altura del barri de Sant LlorençBarreres naturals i vials més importants

La morfologia del districte 6 es caracteritza per l'existència de la riera de Les Arenes, una barrera natural que divideix el districte en dues zones amb funcionaments diferents. La riera de Les Arenes compleix -mitjançant l'avinguda del Vallès- una funció de ronda exterior per a un desplaçament nord-sud de la ciutat. Al barri de Les Arenes-Can Montllor i La Grípia hi ha l'estació RENFE Terrassa-Est.
 

Plaça de l'Aigua, amb habitatges de Sant Pere Nord al fonsAltres vies principals per a la mobilitat del districte i dels barris que el conformen són l'avinguda de Béjar, la carretera de Matadepera, l'avinguda de Jaume I, el passeig de 22 de juliol i la carretera de Castellar. Durant el 2011 també va entrar en funcionament el vial de finalització temporal de la B-40,  fins a la rotonda de Can Petit. En aquest sector, al final de la trama urbana, es preveu una franja destinada a empreses, dins del projecte de Parc d'empreses Orbital 40.
 

Pisos de Sant Llorenç, amb les pistes d'skate en primer termeHabitatge social

Els barris de Can Tusell, Sant Llorenç, i una part d'Ègara, tenen el seu origen en la construcció de polígon d'habitatge social. Sant Llorenç disposa de molts serveis i un ampli sector comercial, a diferència de Can Tusell on s'està impulsant la reobertura dels locals comercials i la recuperació de la vida entre els edificis, principalment a la zona nord del barri.  

Espais verds

A l'est del districte, trobem una de les sortides cap a una zona de camps i boscos que formen part de l'Anella Verda de Terrassa. Pels entorns del Centre d'Informació Ambiental Can Bonvilar hi passen alguns dels camins i itineraris del Torrent de la Betzuca, Can Bonvilar i el camí dels Monjos, per ascendir a La Mola.
 

Biblioteca del districte 6Respecte a les reserves de sòl, en els darrers anys s'ha adquirit el terreny de Sant Pere Nord, entre avinguda de Béjar, carrer de Provença i l'avinguda del Vallès, on s'ha d'acabar de construir el ja iniciat Parc de la República, a més d'una part reservada com a equipament esportiu al costat del camp de futbol de Sant Pere Nord.

 

Rambla de Francesc MaciàLa rambla de Francesc Macià, pol d'atracció 

El pol de centralitat i d'atracció més destacat del districte és la zona de la rambla de Francesc Macià, eix comercial i zona d'equipaments important. La rambla genera una mobilitat rellevant de persones i vehicles. En aquest sector, hi trobem el centre cívic President Macià, la Biblioteca del Districte 6, el casal de Gent Gran de Sant Pere Nord i la plaça del Primer de Maig.  

Aquest sector ha format part del desenvolupament urbanístic entre 2005 i 2010 o ha estat reformat al llarg dels darrers anys. El mercadal de Martí l'Humà, ubicat a l'avinguda de Béjar, -entre Can Tusell i Sant Pere Nord - és un altre focus important d'atracció de població d'altres barris de la ciutat.

 

Actuació de colles de cultura popular de Sant LlorençEquipaments i activitat associativa

El districte disposa d'una xarxa d'equipaments cívics, educatius i esportius important. Les entitats i associacions registrades al districte són al voltant de 60. Hi ha que desenvolupen l'activitat en algun dels barris del districte i d'altres ho fan també a la resta de la ciutat. Les educatives, esportives, culturals, veïnals i juvenils configuren el nucli més destacat de la vida associativa del territori. Per a més informació sobre les associacions, consulteu el directori d'entitats

 

Centre Cívic President MaciàEl Centre Cívic President Macià

El centre cívic President Macià està situat a la rambla de Francesc Macià, al barri de Sant Pere Nord. L'equipament va estar objecte d'una ampliació que va finalitzar el 2003. El centre cívic acull: la seu del regidor del districte i l'oficina de la coordinadora de districte (tècnica municipal) els serveis socials d'atenció primària del territori i una oficina d'atenció ciutadana, destinada a fer tràmits i gestions de la ciutadania amb l'Ajuntament. El centre cívic disposa de diferents espais regulats i destinats a les activitats de les entitats i les associacions de la ciutat. Consulteu la guia ciutadana per ubicar alguns equipaments i serveis. 

Dades Territorials

Superfície

3,20km2

 

Zones verdes*

210.297 m2

Carrers

195

Calçades

593.848 m2

Voreres

296.506 m2

(49,92% respecte superfície calçades)

*No inclòs als càlculs: Superfícies de desbrossament, Parc de Vallparadís i  Parc del Nord


Població 

40.844 habitants (18,93% del total d'habitants de la ciutat)

Dones   20.313   49,73%

Homes  20.531   50,27%

Taxa Envelliment  83,68  
(població de 65 anys i  més / població de 0 a 14 x100)

Taxa Sobreenvelliment 13,47 
(població de 85 anys  i més /població de 65 any i  més x 100)

Unitats familiars -15.145 famílies

Per nombre de membres

1

2

3

4

5 o més

22,05

28,94

22,15

18,51

8,3

Relatius (%)

Font: Ajuntament de Terrassa. Anuari Estadístic. Terrassa 2014 i Informe Població. Terrassa 2014.