Presentació

El Pi és una Escola Municipal d'Educació Especial (EMEE) on donem resposta educativa a infants i adolescents amb paràlisi cerebral i altres problemes afins que, degut als seus trastorns, no poden seguir l'escolarització en centres ordinaris, ja sigui de forma transitòria o permanent.

Oferta educativa

Majoritàriament els alumnes segueixen un currículum, segons el qual, els objectius prioritaris estan referits a la comunicació i l'adquisició d'autonomia personal i social.

S'atenen nens i nenes d'edat primerenca amb personal especialitzat a l'Escola Bressol Municipal Somriures on en un entorn inclusiu, estimulant i enriquidor, es dona resposta a les seves necessitats educatives especials.

En el període final d'ensenyament bàsic, la priorització és en l'adquisició d'habilitats prelaborals i d'altres que els facin ser competents per respondre als requeriments més bàsics de la seva vida quotidiana.

El centre també acull alumnes greument afectats. Les prioritats de la seva atenció estan en l'aplicació d'un programa d'estimulació basal que inclou la relació psicoafectiva, el tractament corporal i la cura de les necessitats bàsiques, alimentació i salut.

Serveis

 • Atenció i recursos especialitzats
 • Departament de Fisioteràpia
 • Departament de Logopèdia
 • Menjador
 • Transport
 • Associació de mares i pares
Equipaments
 • Edifici i instal·lacions adaptades: ampli, assolellat i sense barreres.
 • Biblioteca i audiovisuals
 • Informàtica
 • Dissenys curriculars i materials adaptats
 • Monitors de menjador
 • Hort i hivernacle