Presentació

L'Escola Municipal d'Educació Especial El Pi dona resposta educativa a infants i adolescents d'una forma global.
L'escola atén a alumnes de les següents etapes: Infantil/primària/secundària i Transició a la Vida Adulta (TVA).
Atenem tots els àmbits: aprenentatge, comunicació i fisioteràpia. És una escola oberta a la ciutat i als seus serveis.

 

Oferta educativa

L'alumnat segueix un currículum adaptat en el que hi consta el conjunt de capacitats, objectius, continguts, mètodes pedagògics i criteris d'avaluació. Tot això queda reflectit al PI (Pla Individualitzat) de l'alumnat.

Prioritzem tots aquells objectius que afavoreixen l'acció de l'alumnat, fent-li prendre consciència de la seva capacitat d'acció per resoldre les seves necessitats i desitjos. Potenciant la seva necessitat de comunicar-se i de ser protagonista de les seves accions i decisions. 

Amb l'alumnat amb necessitat de suport generalitzat i permanent, portem a terme un programa d'Estimulació Basal on es prioritza el  seu benestar. 
 

Disposem d'una aula inclusiva que atén a infants en edats compreses entre els 0 i els 3 anys i està ubicada a l'Escola Bressol Municipal Tabalet. L'escola té en funcionament des de fa tres cursos el Projecte de col·laboració «Relaciona't i Creix»amb l'Escola Joaquima Vedruna. 

 

Serveis

 • Personal especialitzat: mestres i educadors
 • Departament de Fisioteràpia
 • Departament de Logopèdia
 • Monitores de menjador
 • Servei de menjador (càtering)
 • Associació de mares i pares
 • Activitats extraescolars (colònies)
 • Activitats complementàries
 • Centre que acull persones de pràctiques: fisioteràpia, magisteri i graus formatius mitjans
 • Transport adaptat a càrrec del Consell Comarcal

 

Equipaments
 • Edifici i instal·lacions adaptades
 • Biblioteca i audiovisuals
 • Informàtica
 • Pissarres digitals interactives
 • Bugaderia
 • Sala de psicomotricitat
 • Banyera i lavabos adaptats