Presentació

El Centre Municipal d'Educació Especial FATIMA va ser fundat l'any 1961 per un grup de pares i mares que tenien fills amb necessitats educatives especials. Recentment es van complir 50 anys de la seva fundació i és un referent en el seu àmbit. Atén a infants i joves des dels 3 fins als 20 anys distribuïts en les següents etapes: Infantil, Primària, Secundària i en l'etapa dels 17 als 20 anys, Programes de Transició a la Vida Adulta.

Projecte educatiu

Els alumnes segueixen el currículum ordinari amb les adaptacions pertinents en funció de les seves necessitats. La finalitat educativa és el desenvolupament global de la persona en tots els vessants: afectiu, cognitiu i social. Amb cada alumne es treballa a partir de les seves capacitats per a anar progressant cap a una major autonomia i una millor qualitat de vida. Considerem important la implicació i participació de tot l'entorn: escola, família i altres elements de la comunitat propera.

Projectes de col·laboració amb altres centres o entitats
 • Projectes de col·laboració amb les escoles públiques Pere Viver i Serra de l'Obac i amb l'Institut Can Roca.
 • Alumnes que segueixen els Programes de Transició a la Vida Adulta, realitzen el Servei de Bugaderia per a l'Escola Bressol Municipal Coloraines.
Serveis
 • Atenció i recursos especialitzats
 • Departament de fisioteràpia
 • Departament de logopèdia
 • Psicòleg
 • Recolzament familiar
 • Menjador amb cuina pròpia
 • Servei de monitors
 • Associació de Mares i Pares d'Alumnes
Equipaments
 • Edifici sense barreres arquitectòniques i instal·lacions adaptades.
 • Tallers: Bugaderia, Fusteria, Cuina, Jardineria, Fil i Reciclatge de paper
 • Hort i hivernacle
 • Aula d'Informàtica
 • Biblioteca i audiovisuals
 • Gimnàs
 • Pista de bàsquet
 • Pati ampli, enjardinat i amb instal·lacions infantils