Preinscripció a Ed. Especial pel curs 2020-21

Pel que fa les escoles d'educació especial de la ciutat, en el marc de la comissió d'escolarització formada per l'EAP, Inspecció Educativa, el Servei d'Educació i les escoles FATIMA, El Pi, Heura i Crespinell, ja s'ha preassignat escola a l'alumnat d'educació especial pel curs 2020-2021.

  • Les preassignacions treballades a la comissió es donen per assignades.
  • L'EAP n'informarà a les famílies.
  • La familia NO cal que presenti (en el termini que s'obre per els centres ordinaris) la preinscripció a l'escola assignada, ni presencialment, ni telemàticament, donat que ja té la plaça assignada.
  • Més endavant i pels mitjans que es determinin, la direcció de l'escola d'educació especial contactarà amb la família per procedir a la matrícula i en el mateix moment recollir el document de preinscripció i tota la documentació.
  • Les direccions de les escoles especials facilitaran via telemàtica la informació a les famílies.

Les Escoles Municipals d'Educació Especial (EMEE) atenen a infants i joves amb Necessitats Educatives Especials, ja siguin transitòries o permanents.

Totes dues escoles compten amb molts anys d'experiència i són pioneres a Terrassa en l'atenció d'alumnes amb necessitats de suport.

També mantenen Projectes de Col·laboració amb escoles ordinàries de la ciutat fent entre tots, que la diferència sigui un fet d'enriquiment i no d'exclusió.

Trieu una de les escoles per coneixer-la amb més detall.

Escola Municipal d'Educació Especial FATIMA

Escola Municipal d'Educació Especial El Pi