L'Estudi Monotoritzat de Conductes de Salut en l'Adolescència a Terrassa (EMCSAT en endavant) es basa en la informació extreta d'enquestes que s'han realitzat a una mostra representativa aleatòria d'alumnat entre 14 i 21 anys de centres de secundària de la ciutat. Les enquestes estudien aspectes relacionats amb la salut:

  • el consum de drogues tant legals com il·legals
  • la salut emocional
  • l'alimentació 
  • el descans
  • l'activitat física
  • la salut sexual
  • la imatge personal

L'EMCSAT es realitza de manera bianual des de l'any 1993 i s'ha convertit així, en una de les sèries més llargues de les que es disposa sobre aquest tema en l'àmbit municipal.