El Consell de la Formació Professional de Terrassa compta actualment amb tres grups de treball, dels quals, dos d'ells porten desenvolupant la seva tasca des de l'any 2003. 

Quan es consideri necessari es crearan grups de treball addicionals per tal d'iniciar el desenvolupament de les diferents línies de treball i d'acord amb les necessitats que es vagin detectant, com és el cas del grup de treball del PFI a Terrassa.

Els grups de treball són els següents:


Grup de treball Mobilitat Internacional

Aquest grup de treball va nèixer a partir del programa Leonardo da Vinci: Q-Placements, en el qual es va crear un manual de mobilitat internacional. Actualment es gestiona amb el nom de Beques Erasmus+.

Els objectius d'aquest grup de treball són:

  • Vetllar per unes pràctiques de qualitat en empreses estrangeres.
  • Redacció de les bases per a les convocatòries de beques de mobilitat, i participar en la selecció posterior de l'alumnat.

 

Grup de treball "Garantia Juvenil a Terrassa"

Aquest grup de treball sorgeix impulsat per la Comissió Permanent, amb l'objectiu de conèixer els recursos existents i fer un treball en xarxa entre els diferents agents que col•laborem en l'optimització de la difusió.

 

FCT / Pràctiques

Aquest grup de treball reuneix els tutors de pràctiques de les empreses i dels centres de formació professional de Terrassa. Té dos objectius: millorar l'avaluació i el seguiment de la formació en centres de treball que es fa des de les escoles i promoure la formació de tutors d'empresa.

Aquest grup va iniciar les seves activitats el juny del 2003 i ha continuat actiu des de llavors. 

Grup de Treball PFI a Terrassa

Grup de treball creat el 2011 que reuneix a tutors/es, monitors/es,  docents  dels diferents  Programes de Formació i Inserció de Terrassa amb els següents objectius:

  • Compartir a nivell tècnic bones pràctiques i experiències pedagògiques i organitzatives dels PFI de la ciutat de Terrassa.
  • Treballar a nivell de ciutat de Terrassa aspectes comuns que el grup consideri adient com ara  la millora de la difusió, divulgació , l'orientació de l'alumnat,etc.