Des de l'aprovació del Pla per a la diversitat afectiva, sexual i de gènere 2022-25 (Pla DASIG), al Ple ordinari de novembre de 2021, enguany s'ha constuït l'òrgan transversal que vetlla pel desplegament del Pla. El Pla disposa d'un sistema de seguiment continuat que permet valorar-ne anualment el grau d'execució: l'Informe anual. 

Aquest informe recopila, de manera quantitativa, el grau d'execució dels indicadors de les accions recollides en el Pla que s'han prioritzat durant l'any en curs. És a dir, anualment l'informe no recull totes les accions que hi ha al Pla, sinó aquelles que s'han prioritzat de manera conjunta amb els serveis implicats. Així mateix, s'hi recullen els recursos invertits, malgrat que hi ha capítols que no es poden concretar de manera estricta. 

Informe del Pla DASIG 2022