El Servei LGTBIQ+ té la missió d'atendre necessitats específiques de famílies i persones  Lesbianes, Gais, Trans, Bisexuals, Intersexuals i més (LGTBIQ+); visibilitzar el col·lectiu LGTBIQ+; conscienciar sobre la diversitat afectiva, sexual i de gènere a la ciutat; i donar suport econòmic i tècnic a les entitats del col·lectiu i a altres iniciatives que lluitin contra la lesbofòbia, l'homofòbia, la transfòbia, la bifòbia i la intersexfòbia (LGTBI-fòbia).
Les tres grans línies d'actuació del Servei LGTBIQ+ són: