El Ple ordinari de novembre de 2021 de l'Ajuntament de Terrassa va aprovar el Pla per a la diversitat afectiva, sexual i de gènere de Terrassa 2022-2025Pla DASIG 2022-25.

El Pla substituirà i actualitzarà l'anterior pla d'accions del Pacte DASIG.

Línies estratègiques del Pla DASIG:

  • Cogovernança en les polítiques públiques per a la diversitat afectiva, sexual i de gènere: per tal de generar més participació i més implicació, ja sigui en relacions bilaterals entre el Servei i el teixit associatiu i els moviments socials de la ciutat, com a través del reimpuls del Pacte DASIG, la revisió de l'espai de participació de la Taula del Pacte DASIG, o bé, la corresponsabilitat en el desplegament de polítiques LGTBI+ a Terrassa.
  • Diversitat afectiva, sexual i de gènere en la infància i l'adolescència: ha de permetre comptar amb una estratègia municipal des de la qual acompanyar i promoure la llibertat en la construcció del gènere, i la seva visibilitat com a valor positiu a la societat. En l'abordatge d'aquest repte es pensa en tots els agents de l'educació formal, no formal i informal que tenen un paper en l'acompanyament a la infància i l'adolescència a la nostra ciutat.
  • Intersecció de la diversitat afectiva, sexual i de gènere amb la diversitat per origen nacional, ètnic, cultural o religiós en les polítiques municipals: ha de revisar les polítiques d'Igualtat LGTBI+ per tal que es desenvolupin en el nostre context amb una mirada interseccional i en diàleg amb les polítiques d'interculturalitat.
  • Circuits de coordinació i d'atenció a la diversitat afectiva, sexual i de gènere i a l'LGTBI-fòbia a Terrassa: ha de donar resposta al creixent nombre de necessitats de les persones LGTBI+ que arriben als serveis d'atenció de l'Ajuntament de Terrassa i la necessària coordinació amb altres serveis del municipi. 

El Pla DASIG 22-25 és la continuació de la feina començada amb el Pacte per a la Diversitat Afectiva, Sexual i de Gènere de Terrassa (Pacte DASIG) des del 2014, amb la prestació del Servei d'Atenció Integral a la Diversitat Afectiva, Sexual i de Gènere des del 2017 i amb el projecte europeu «Igualtats Connectades. Interseccionalitat a les polítiques locals», iniciat fa dos anys per l'Ajuntament de Terrassa, que va ser premiat a la Vª edició dels Premis Alfons Ortuño d'innovació i bones pràctiques de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya (EAPC).

La regidora d'LGTBI+, Jennifer Ramírez, es mostra satisfeta per l'actualització del Pla, que «vol apuntar alguns dels grans reptes que com a societat tenim d'ara endavant: d'una banda, acabar amb les discriminacions que pateixen les persones LGTBI+ pel fet de ser-ho i, a la vegada, tenir la capacitat d'atendre de manera més acurada les diferents realitats que afronten les persones LGTBI+». Per Ramírez, «els ajuntaments som la porta més propera a la ciutadania, i aquestes realitats múltiples i interconnectades ens porten a haver d'afrontar aquesta atenció des de la perspectiva interseccional. L'aposta de l'Ajuntament és clara en aquest sentit, i aquest Pla n'és una mostra, un pas més endavant per consolidar Terrassa com a una ciutat referent de les polítiques LGTBI+ al país i per seguir creant polítiques que dibuixin un horitzó on tots els colors i matisos siguin possibles». 

El procés d'elaboració del Pla, que va començar el desembre del 2020, s'ha fet amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona, amb el Centre d'Estudis Interdisciplinaris de Gènere de la Universitat de Vic i en diàleg amb les entitats adherides a la Taula del Pacte DASIG i altres agents de la ciutat. Després d'una diagnosi i proposta d'accions, es van organitzar set grups de treball, amb un total de 81 persones de perfils molt diferents, per tal de debatre i validar la proposta. Durant el procés de validació de la diagnosi i el pla d'accions, es va utilitzar la plataforma Participa a Terrassa per facilitar l'accés i recollir esmenes durant el procés, obert també a les aportacions de la ciutadania en general.

L'antic Pacte DASIG ha executat el 97,9% del pla d'accions

El Pacte DASIG ha estat un element vertebrador de les polítiques públiques locals per a la diversitat afectiva, sexual i de gènere. Aquest Pacte, aprovat el 18 de novembre del 2014 en el marc de la Taula del Pacte DASIG, agrupa tot d'agents de la ciutat sota tres compromisos: fomentar el respecte a la diversitat sexual i d'identitat de gènere com a valor a defensar des de l'entitat o institució, de la forma que escaigui segons l'àmbit d'intervenció propi; reaccionar davant d'actes d'homofòbia, lesbofòbia, transfòbia, interfòbia i bifòbia; i posar en marxa les actuacions adients per desenvolupar les línies prioritàries que facilitin el dret a la llibertat i la igualtat, respectant la diversitat i garantint una activitat continuada en el temps.

El Pacte DASIG s'ha executat en un 97,9% i ha disposat en el seu desenvolupament de la participació activa de més d'una desena d'agents de la ciutat, a més de l'Ajuntament.

Informació sobre la presentació pública del document del Pla DASIG