La Taula del Pacte per a la Diversitat Afectiva, Sexual i de Gènere de Terrassa (Pacte DASIG) ha estat un motor en el desplegament de les polítiques LGTBIQ+ a la ciutat, des de la seva constitució l'any 2014, fins al 2021 el Pla d'accions que va desplegar l'Ajuntament de Terrassa va estar integrat dins el Pacte DASIG, en paral·lel a la resta d'accions que han anat assumit algunes de les entitats, sindicats i institucions adherides a aquest Pacte de ciutat.

Des del 2022 i a través del desplegament del Pla per a la Diversitat Afectiva, Sexual i de Gènere de l'Ajuntament de Terrassa es repensa la participació en les polítiques per a la diversitat afectiva, sexual i de gènere a la ciutat per poder esdevenir una finestra més per obrir diferents maneres d'entendre i viure els gèneres i les sexualitats, no només per a la població LGTBIQ+, sinó per a tota la població. 

Aquest enfortiment de la cogovernança es fa a través de la línia 1 del Pla DASIG 'La cogovernança en les polítiques públiques per a la diversitat afectiva, sexual i de gènere', repte 1 enfortir la cogovernança de la ciutadania en les polítiques locals per a la diversitat afectiva, sexual i de gènere.

Les accions estan estructurades a través de tres fites:

  • Fita A: reimpulsar el Pacte per a la Diversitat Afectiva, Sexual i de Gènere de Terrassa
  • Fita B: consolidar la Taula del Pacte DASIG com a espai deliberatiu i participatiu de les polítiques LGTBIQ+
  • Fita C: generar sinergies amb entitats o moviments socials que no estiguin adherits a la Taula del Pacte