El Pacte DASIG és un document viu i obert a tota la ciutat, en constant actualització tant de membres adherits com d'actuacions relacionades, que respon a la voluntat de disposar d'un espai col·laboratiu que fomenti la participació i la cogovernança en la matèria.

Aquest document presenta els acords presos per la Taula redactora del Pacte conformada per més de trenta membres, així com els seus compromisos, metodologia de treball, accions previstes, diagnosi i conclusions que van servir de base, recull de recursos LGTBIQ+,  glossari bàsic i el model d'adhesió per a futurs membres interessats. Ho podeu consultar en els següents documents: