Què és un pla educatiu d'entorn?

Un pla educatiu d'entorn és una proposta i un instrument per donar una resposta integrada i comunitària a les necessitats educatives, coordinant i dinamitzant l'acció educativa en els diferents àmbits de la vida dels infants i joves. Té dos objectius: aconseguir l'èxit educatiu de tot l'alumnat i contribuir a la cohesió social mitjançant l'equitat, l'ús de la llengua catalana, l'educació intercultural i el foment de la convivència. Les seves actuacions i els seus programes es coordinen amb els projectes de barris per tal d'afavorir l'eficàcia i la coherència de les accions del territori.

Treballem fent xarxa

Hi participen el Departament d'Ensenyament (Inspecció i Servei LIC-Llengua, Interculturalitat i Cohesió social), l'Ajuntament de Terrassa (Servei d'Educació, Serveis Socials, Joventut i Lleure Infantil, Ciutadania i Districtes), els centres educatius, les entitats de lleure educatiu, les AMPA i altres entitats o Fundacions com la Fundació Jaume Bofill o la Fundació Autònoma Solidària.

Com ha evolucionat a Terrassa?

Encetat l'any 2004 a partir de projectes existents -Pla estratègic i Comunitat d'aprenentatge-, funciona a ple rendiment el curs 2005-2006. El 2006-2007 s'amplia a la totalitat dels districtes 6 i 2 i es coordina amb el Pla de barris. Durant el curs 2007-2008 torna a créixer i abasta tot el districte 3. El 2008-2009 integra les escoles bressol i les llars d'infants públiques. A l'inici del curs 2009-2010 s'incorporen en el projecte centres escolars de nova creació i centres concertats.

A partir del 2011-2012, el projecte pateix retallades importants i les actuacions se centren en el reforç escolar, la mediació, el suport al lleure educatiu, la formació de famílies, el seguiment del Pla Català de l'Esport Escolar i el programa "Ser jove després de l'ESO-tutories d'acompanyament".

Paral•lelament es compta amb la capacitat de la xarxa per compartir recursos propis i generar projectes sostenibles de col•laboració entre centre i entorn. De mica en mica apareixen nous programes basats en el voluntariat com el LECXIT, d'impuls a la lectura i el CROMA, de reforç escolar. El curs 2014-15, després de dos anys de finançament exclusivament municipal, hi torna a haver dotació del Departament d'Ensenyament. El 2015-16 el Pla Educatiu d'entorn torna a oferir ajuts individuals per a activitats extraescolars, proposa classes d'àrab i romaní en horari no lectiu i dóna suport al Servei Comunitari, activitat curricular de l'ESO.

Aquest curs 2017-2018 s'ha fet un procés de diagnosi per la posada en marxa d'un nou Pla Educatiu d'Entorn al Districte 4 i Can Boada el curs 2018-2019.

El Pla Educatiu d'Entorn és el marc d'altres actuacions que es porten a terme amb d'altres vies de finançament i contribueixen a facilitar l'èxit educatiu i la cohesió social de l'alumnat i les seves famílies. Són els projectes musicals i artístics a les escoles, els patis oberts i el programa "Instituts oberts".

Plans educatius d'entorn actius a l'actualitat

A continuació us detallem els Plans educatius d'entorn actius a l'actualitat, especificant els barris i els seus membres territorials:

 

Pla educatiu d'entorn est - districte 2
Barris de Ca n'Anglada, Montserrat, Torre-sana, Vilardell, Les Arenes i Ègara.

Membres:  Escola Antoni Ubach, Escola Les Arenes, Escola Roser Capdevila, Escola Mare de Déu de Montserrat, Escola Salvador Vinyals, Escola Joan XXIII, Escola Nova Electra, Col·legi Ramon Pont, Institut Investigador Blanxart, Institut Mont Perdut, Escola bressol municipal Soleia, Escola bressol municipal Somriures, Grup de colònies de Ca n'Anglada, Esplai Tremola, Eina Cooperativa, Serveis Educatius del Departament d'Ensenyament – LIC, Inspecció Educativa, Serveis municipals - Educació, Serveis Socials, Districtes, Servei de Joventut i Lleure Infantil, Servei de Ciutadania, CAP EST, Pla de Desenvolupament Comunitari, Biblioteca del districte 2 i AMPAs.

 

Pla educatiu d'entorn - districte 3.1
Barri de Can Parellada.

Membres:  Escola Francesc Aldea, Escola Josep Ventalló, Institut Ègara, Escola bressol municipal l'Esquitx, Centre d'esplai Can Parellada, Serveis Educatius – LIC, Inspecció Educativa, Servei d'Educació, Serveis Socials, Districtes, Servei de Joventut i Lleure infantil, biblioteca del districte 3, CAP Antoni Creus i AMPA.

 

Pla educatiu d'entorn - districte 3.2
Barris de Can Palet, Can Jofresa, Can Palet II, Guadalhorce, Xúquer i Segle XX.

Membres:  Escola President Salvans, Escola Pau Vila, Escola Sala i Badrinas, Institut Santa Eulàlia, Institut Can Jofresa, Escola bressol municipal Ginesta, INSOC Esplai de Guadalhorce, Centre d'esplai infantil i Associació educativa Can Palet, Casal Cívic de Can Jofresa, Servei d'atenció a la comunitat dels Mossos d'Esquadra, Serveis Educatius del Departament d'Ensenyament – LIC, Inspecció Educativa, Serveis municipals d'Educació, Serveis Socials, Districtes, Joventut i Lleure Infantil, Biblioteca districte 3, CAP SUD i AMPA

 

Pla educatiu d'entorn - districte 6
Barris de Sant Llorenç, Ègara, Sant Pere Nord i Can Tusell

Membres:  Escola Sant Llorenç del Munt, Escola Joan Marquès Casals, Escola Font de l'Alba, Institut Cavall Bernat, Col·legi Joaquima de Vedruna, Col·legi Goya, Escola bressol municipal Moisès, Escola bressol municipal Tabalet, Llar d'infants l'Oreneta, Esplai la Fàbrica de Can Tusell, Serveis Educatius – LIC, Inspecció Educativa, Servei d'Educació, Serveis Socials, Districtes, Servei de Joventut i Lleure Infantil, Espai Farfalla, Biblioteca del districte 6, CAP NORD, Pla de Desenvolupament Comunitari i AMPA.