En aquesta secció trobareu tota la informació relacionada amb el procés de preinscripció i matrícula dels principals ensenyaments pel curs 2022-2023.

Per aquest curs 2022-2023, els centres educatius, ofereixen "Portes obertes" la majoria de manera virtual. 

La preinscripció és el tràmit que cal fer per ser admès per primera vegada en un centre sostingut amb fons públics i per canviar de centre.

Per fer la preinscripció cal:

 • conèixer el calendari de tot el procés
 • consultar els centres i l'oferta de places escolars
 • conèixer els criteris de prioritat amb què s'ordenen les sol·licituds i la documentació necessària per justificar-los
 • presentar la sol·licitud i la documentació en els terminis establerts

Resolució de les normes d'inscripció i matrícula pel curs 2022-2023

Mes informació

PFI (Programes per a la Formació i la Inserció)

Preinscripcions als programes organitzats per centres públics o administracions locals.

 • Dates preinscripció: del 2  al 13 de maig  2022     
 • Llistat alumnat admès: 29 de juny 2022
 • Matrícula: del 4 al 15 de juliol de 2022 Mes informació 

El procés de preinscripció al programa contempla una entrevista personal.

Mes informació: Als instituts, centres i entitats que imparteixen els programes, al Departament d'Ensenyament, Informació de centres

Els PFI desenvolupats en centres privats o en altres administracions o entitats, cal adreçar-se directament als centres.

Anar a dalt

IFE (Itineraris formatius específics per a alumnes amb necessitats educatives especials associades a discapacitat lleu o moderada)

 • Dates preinscripció: del 16 al 27 de maig 2022      
 • Llistat alumnat admès: 13 de juny  2022
 • Matrícula: del 27 de juny al 1 de juliol 2022 Mes informació 

Anar a dalt

CFGM (cicles formatius de Grau Mitjà) i Arts Plàstiques i Disseny  Informació 22-23

Alumnat de 4rt d'ESO: de 20 al 26 d'abril  de 2022  Resta alumnat: del 17 al 23 de maig de 2022

Anar a dalt

CFGS (cicles formatius de Grau Superior) i Arts Plàstiques i Disseny

Anar a dalt

Curs específic per a l'accés als cicles de grau mitjà (CAM) i curs de preparació per les proves d'accès Mes informació

 • Dates preinscripcions als Centres d'Adults: del 21 al 29 de juny  2022 Mes informació 
 • Altres Centres: consultar als centres 
 • Matricula: del 2 al 9 de setembre 2022

Anar a dalt