El Projecte Stolpersteine està inclòs a la Guia de Recursos Pedagògics des del curs 2018/19 convidant els centres d'ensenyament secundari de la ciutat a aprofundir en el tema de la deportació de persones durant el període nazi, en continuïtat amb la tasca que ja es porta a terme a Terrassa en alguns instituts sobre aquesta etapa de la nostra història. Al introduir aquesta matèria dins l'oferta educativa es pretén, per una part, recuperar la memòria històrica així com commemorar i posar en valor les polítiques de memòria. Per l'altra, en la seva tasca educativa, vol implicar els diferents agents socials, sobretot en l'àmbit cultural i memorialista, per donar una més gran dimensió al programa de memòria, ajudant a conèixer la nostra història.

La idea és que l'alumnat participi en les tasques de recerca i difusió dels fets històrics que van envoltar aquesta etapa, així com a ajudar a donar a conèixer aquestes persones amb la col·laboració i l'ajut de les famílies de les víctimes i persones properes, i també dels agents locals més implicats en el tema com l'Amical de Mauthausen o el Centre d'Estudis Històrics de Terrassa (CEHT).

Aquesta feina restarà plasmada en l'emap de Terrassa, un mitjà accessible on poder recollir les tasques de recerca i localització dels espais dels Stolpersteine, acompanyat de dades biogràfiques i d'itinerari de les víctimes, dades sobre l'etapa històrica, rutes dels llocs més destacats de Terrassa i rodalies durant el període de la Guerra Civil i la postguerra, etc.. per posar-ho a l'abast de la ciutadania en general.

Aquesta tasca de difusió comptarà també amb un suport on es recullin les dades i testimonis de totes les persones terrassenques víctimes de la deportació nazi, una vegada els treballs estiguin en un nivell òptim de finalització. En aquesta tasca de promoció i difusió, es podran explorar també altres possibilitats tècnics d'enriquiment d'aquest programa, com la creació de rutes recolzades en tecnologies de realitat virtual, app específica, etc.

Els centres educatius que formen part del projecte nodreixen les expedicions que es facin als camps de concentració (Mauthausen principalment) on estudiïn in situ, i a través dels centres d'interpretació o equipaments museístics o expositius, la realitat de la deportació i de l'Holocaust. Els i les alumnes asssiteixen a aquestes expedicions amb una feina prèvia realitzada que els permetrà comprendre des de totes les vessants el drama de la guerra i del feixisme.

Es volen fomentar de manera especial aquests intercanvis d'experiències a nivell d'investigació i també de conèixer diferents realitats, amb la visita a espais de memòria (camps, centres d'interpretació, fites commemoratives...), intercanvis amb altres centres educatius, el trasllat de les experiències d'investigació a altres alumnes de cursos inferiors o l'exploració de les possibilitats que ofereixen els mitjans de comunicació participant en publicacions (articles, estudis) o intervencions en programació de ràdio o TV. També la possibilitat de fomentar produccions multidisciplinaris sobre la feina d'investigació (publicacions, blog, exposicions...)

Els i les alumnes també poden interactuar dins el programa Stolpersteine a Terrassa, durant el procès previ i col.locació de les llambordes, així com en altres actes relacionats amb la memòria de les víctimes del feixisme a Terrassa (Dia de l'Holocaust, Dia de la Deportació, Dia de les Víctimes del Feixisme, etc.), tot aprofundint en el coneixement de la nostra històrica recent i esdevenint part substancial del calendari municipal de commemoracions.

Actualment participen en el projecte els següents centres de la ciutat: